ดร.ฐิติมา อุดม ประธานกรรมการ และ นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์ CEO บริษัท กีคคอน วัลเล่ย์ จำกัด (Geekcon Valley Co., Ltd.) จับมือ จอน เอิร์นชอว์ (Mr. Jonathan Earnshaw) Chief Product Evangelist, Pi Datametrics จากประเทศอังกฤษ สองบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Search Engine ร่วมกันเปิดตัว SERP Evolution Features เทคโนโลยีอัจฉริยะตัวใหม่ที่รู้เท่าทัน ทุกวิวัฒนาการ ทุกการเปลี่ยนแปลงของการแสดงผล และ การจัดอันดับของ Search Engines ยุคใหม่ เช่น Google, Baidoo (ประเทศจีน) Yandex (ประเทศรัสเซีย) หรือ Naver (เกาหลี) เพื่อช่วยในการวางแผนให้เว็บไซต์ ก้าวสู่อันดับต้นๆ บนหน้าหนึ่งของ Search Engines มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการเดิมที่เรียกว่า Search Engine Optimization (SEO) ปรับแต่งเว็บไซต์ เขียนเนื้อหา เพิ่มลิงค์คุณภาพ โดยเน้นการใช้ Keywords หรือ คำที่คนค้นหาเป็นหลัก แต่วันนี้ ในยุค AI วิธีการนี้ไม่พอเพียงอีกต่อไป เพราะในยุค AI นั้น Google Algorithm มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา หลักการแสดงผลจัดอันดับในแต่ละหน้า ของ Google หรือ Search Engine Result Page (SERP) ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดย Google ยุคใหม่จะเลือกหน้ามาแสดงผล จัดอันดับจากการวิเคราะห์เรียนรู้ ความตั้งใจในการค้นหาของลูกค้า (Customer Intent) อย่างรอบด้าน

SERP Evolution Features เป็นเทคโนโลยีใหม่จาก Pi Datametrics ที่จะมาช่วยวิเคราะห์ วิธีการแสดงผลของ Google ว่ามีหลักการเลือกหน้าเพื่อนำมาจัดอันดับอย่างไร มีตัวแปรและรูปแบบอะไรบ้าง ที่ Google ชอบนำมาจัดแสดงเวลาคนค้นหา เช่น การจัดคำตอบ (Answer Card) รูปภาพ วีดีโอ การค้นหาด้วยเสียง การซื้อโฆษณา ฯลฯ โดยมีพื้นฐานจากความตั้งใจของลูกค้า (Customer’s Intent) ว่าอยากค้นหาอะไร อยากรู้อะไร และต้องการอะไร

ในการเปิดตัวครั้งนี้ Mr. Jonathan Earnshaw ซึ่งเป็น Chief Product Evangelist ของบริษัท Pi Datametrics และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Search Engine ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ SERP Evolution, A Winning 2020 Search Ecosystem เพื่อให้ความรู้และไขความลับในโลกของ Search Engines เพื่อให้รู้เท่าทัน Google ช่วยธุรกิจก้าวสู่ชัยชนะในโลกของ Search Engine

“Search Engine มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Google Algorithm เปลี่ยนเกือบทุกอาทิตย์ และมีการปรับใหญ่ Update ปีละ 4-5 ครั้ง วิธีการจัดแสดงผลของ Google ว่าจะนำเว็ปไซด์หน้าใดมาแสดงเวลาลูกค้าค้นหา (Search Engine Result Pages หรือ SERP) ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้น เราต้องค้นหา เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ ใน 3 ปัจจัย คือ (1) Customers การวิเคราะห์ลูกค้าว่ามีต้องการพยายามค้นหาอะไร โดยจากการค้นหาของลูกค้าที่ผ่านมา (2) Google and SERP Ecosystem การวิเคราะห์ Google ว่ามีหลักการจัดแสดงผลโดยผสมผสานปัจจัยอะไรที่ Google ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการค้นหาของลูกค้าในอดีต (3) Online Landscape เราต้องเข้าใจให้ลึกถึงโครงข่ายการค้นหาของลูกค้าในโลก Online ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ทั้งใน Search Engine และ Social Media ต่างๆ โดยปัจจัยทั้ง 3 นี้ เราสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำโดยใช้ SERP Evolution Features ของ Pi Datemetrics ซึ่งมีพัฒนาการล้ำหน้า รู้ทัน Google ทุกการเปลี่ยนแปลง”

เทคโนโลยี่อัจฉริยะ SERP Evolution Features เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลกของ Pi Datametrics ซึ่งเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้การวางแผนให้เว็บไซต์ ก้าวสู่อันดับต้นๆ ในหน้าแรกของ Search Engines ทุกชนิดทั่วโลก ซึ่ง บริษัทกีคคอน วัลเล่ย์ จำกัด ในประเทศไทย ได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้แทนในการให้บริการกับทุกประเทศในภาคพื้นเอเซีย

 

CR: Bnews

Sharing is caring!