ดิจิตอล เอเจนซีแข่งดุดันโลก Search Engine เดือด “กีคคอน วัลเล่ย์ฯ”สบช่องต่อยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะชู ดาต้า Data intelligence ช่วยรองรับการแข่งขัน ปรับการวางแผน การวางกลยุทธ์ และการปฏิบัติการอย่างตรงจุด

นางสาวฐิติมา อุดม ประธานกรรมการ บริษัท กีคคอน วัลเล่ย์ จำกัด บริษัท กีคคอน วัลเล่ย์ จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทยังคงเดินหน้าตอกย้ำความ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และดาต้าอัจฉริยะมาใช้วางแผนเพื่อให้ธุรกิจก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการแข่งขันทางการตลาดในโลก Search Engine  ผ่านการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาพัฒนาปรับการวางแผน การวางกลยุทธ์ และการปฏิบัติการทำให้ชื่อแบรนด์หรือสินค้าของลูกค้าอยู่ในอันดับต้นๆในหน้าหนึ่งของ Google โดยการพัฒนาจาก Search Engine Optimization หรือ SEO แบบดั้งเดิม ที่เน้น Keyword ที่คนค้นหาเป็นหลัก มาพัฒนาให้ล้ำหน้าอีกขั้นให้เป็น SERP Optimization

ขณะที่นโยบายในครึ่งปีหลังบริษัทมุ่งเน้นความเป็นอัจฉริยะทางด้านดาต้า Data intelligence ใน 3 ข้อหลัก ดังนี้ 1. เปิดหน่วยงาน Intelligent Data Analytics เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงาน โดยเน้นทางด้าน การวิเคราะห์ดาต้า และ Reports ต่างๆเพื่อให้ธุรกิจรู้ทันผู้บริโภค คู่แข่ง เทรนด์และรู้ทันการเปลี่ยนแปลง ของ Google มากยิ่งขึ้น  2. การคิดค้นพัฒนา Customer Data Analytics Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยี เพื่อการวิเคราะห์หาดาต้า เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าออนไลน์ในโลก Search Engine เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและจับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ 3. SEO Branding การวางแผนและวางโครงสร้างการสื่อสารออนไลน์ที่ทำให้แบรนด์แข็งแกร่งไปพร้อมๆกับการขายสินค้า การวางแผน Keywords และตัวแปรต่างๆบนโลกของ Search ที่ก่อให้เกิด SEO ไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์ที่เข้าใจ SEO ยุคใหม่เท่านั้น

ด้านปัจจุบันปัจจัยการแข่งขันของตลาด ดิจิตอล เอเจนซี แข่งกันด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.Intelligent Data Analytics แข่งกันด้วยจำนวนดาต้าทุกชนิดที่เก็บสะสมมาไม่ว่าจะเป็น Keywords หรือ ตัวแปรอื่นๆ  แข่งขันกันด้วยการวิเคราะห์ดาต้าที่แม่นยำกว่า ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2. Customer Sentiment Technology แข่งขันการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ดาต้าที่ให้เกิดความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าจะดักจับลูกค้าอย่างไร การเข้าถึงลูกค้าให้ตรงเป้าได้มากที่สุด เร็วที่สุดและวัดผลได้ อะไรที่มีอำนาจต่อการตัดสินใจผู้บริโภคเพื่อการประโยชน์สูงสุดทางการตลาด และที่สำคัญคือเอเจนซีต้องตามให้ทันทุกการอัพเดท 3.Search Market Insight แข่งขันด้านความสามารถการวิเคราะห์การตลาดในโลกของ Search ทั้งผู้บริโภค  คู่แข่ง เทรนด์ต่างๆ

นอกจากนี้การเติบโตของบริษัท Digital Agency จะต้องเติบโตไปพร้อม กับการเติบโตของ E Commerce และ Search Marketing ด้วยการทำงานที่ต้องเข้าใจผู้บริโภคในโลก Search Engine และต้องก้าวทัน Google ความสามารถทางด้านการปรับเปลี่ยน Website และกลยุทธ์ให้ การเปลี่ยนแปลงของ Google ตลอดเวลา ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ดาต้า และนำดาต้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางด้านของดิจิตอล เอเจนซี ในโลกของ Search ในปัจจุบันแต่ละบริษัทเสนอบริการที่คล้ายคลึงกัน ลูกค้าอาจคิดว่าทุกบริษัททำงานได้เหมือนกัน เพราะชื่อการบริการก็เหมือนกัน จึงมีการตัดราคา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม

ดังนั้นเอเจนซีที่อยู่เหนือการแข่งได้ ต้องมี เทคโนโลยีที่ดีกว่าทั้งเทคโนโลยีที่ต้องประสานกับต่างประเทศและการคิค้นเทคโนโลยีของตัวเอง ,ต้องรู้ทัน Google ทุกการเปลี่ยนแปลง,มีการสะสมจำนวนดาต้าที่มากกว่า ,มีการวิเคราะห์ดาต้าที่ดีกว่าแม่นยำกว่า ,มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ผู้บริโภคและ Market Insight ในโลก Search,มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้าน Search Engine Technology และการตลาด เข้าด้วยกัน,มี Reports ที่ลูกค้าทุกระดับการทำงานเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพการตลาดชัดและตัดสินใจได้

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า Search จะมีความสำคัญมากขึ้น เติบโตมากขึ้น ธุรกิจให้ความสำคัญกับ Search มากขึ้น แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังไม่แจ่มใสนัก เพราะภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในหลายๆด้าน ซึ่งกระทบต่องบประมาณด้าน Digital Marketing เช่นกัน บริษัทมีความเข้าใจในสถานการณ์นี้ จึงมีนโยบายช่วยลูกค้าประหยัดงบประมาณเพื่อช่วยลูกค้าให้ก้าวพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงลดเป้าการเติบโตของบริษัทลง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยแผนงานของบริษัทในปีหน้า จะยังคงสานต่อสิ่งที่เดินหน้าพัฒนาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างต่อเนื่อง

 

 

ขอบคุณ: ฐานเศรษฐกิจ

Sharing is caring!